Para os que prefiren gozar dun rico almorzo, sen engadir moitas calorías