Cacao puro e chocolate branco, cun toque de café e noces .. ingredientes de luxo para un bolo irresistíbel