Condicións de uso dos contidos

O contido deste sitio utiliza unha licenza Creative Commons permitindo o uso do seu contido para fins non comerciais, requirindo asignación só para o autor. Isto significa que todo o contido, excepto fotos e vídeos, pode ser utilizado libremente. Calquera pode copiar, xogar, distribuír e modificar, as únicas condicións impostas son:

  • É con fins non comerciais. O uso comercial é considerada a publicación en calquera páxina que mostra publicidade ou utilizados para apoio a outras actividades como a venda de bens e servizos.
  • Para manter a atribución orixinal para o autor a través dunha conexión directa ("Nofollow" pecado) a páxina individual do blog que orixinalmente publicou o contido. Se unha impresión é só a mención do nome do blog e url do mesmo xeneral (aínda que se pode publicar a URL da noticia é así a benvida)

Parte do que facemos é incorporarse os bits e bytes de novas espallados pola Internet sobre temas que cobren para facer unha selección modesta. Entón volvemos á xustiza gratuíta, tanto como nós teñen que tomar para que usamos un licenza Creative Commons.

Unha advertencia, fotografías e vídeos son o único material utilizado e por iso restrinxido incorporar unha marca de auga co nome deste sitio web. Polo tanto, o seu uso non está permitido sen a autorización expresa dos donos da páxina.

Para comprobar as condicións da licenza pode visitar Licenza Creative Commons.

Para ler o estatuto que pode ir Código de licenza legal para CC.